Datavolwassenheid

1 / 5

Databeschikbaarheid: Binnen onze onderneming…

Is niet iedereen zich bewust van de waarde van data, is de kwaliteit van data niet hoog en ontbreekt het aan een methode om deze data te bekijken en te analyseren.
Zijn de meesten zich bewust van de waarde van data, maar is er weinig vertrouwen in de kwaliteit van de data en en het omgaan en analyseren van deze data.
Beschikken we op zich over een goede datastructuur en kan iedereen bij de data die ze nodig hebben, maar we hebben het gevoel dat we beter inzicht zouden kunnen krijgen in de verzamelde data.
Analyseren we hoe we presteren op basis van data, maar we hebben nog niet de kennis in huis om voorspellende modellen en algoritmen los te laten op onze data.
Is data en data wetenschap een strategische succesfactor waar we actief op sturen en ons beleid op aanpassen.

Datavolwassenheid

2 / 5

Databeheer (kwaliteit, veiligheid, eigenaarschap, privacy) binnen onze onderneming...

Krijgt nauwelijks aandacht.
Heeft de aandacht maar wordt ingevuld door individuen en losstaande initiatieven.
Wordt belangrijk gevonden en krijgt structureel aandacht.
Is van groot belang; de kwaliteit wordt gemeten en hierover wordt gerapporteerd.
Is een belangrijke strategische pijler die het succes van de onderneming mede bepaalt.

Datavolwassenheid

3 / 5

Bij het verzamelen, opslaan, bewerken en analyseren van data binnen onze onderneming...

Gebeurt nog een deel op papier en buiten de digitale omgeving.
Maken we gebruik van standaardpakketten (bijvoorbeeld voor boekhouding en voorraadbeheer) die niet specifiek bedoeld zijn voor het werken met data.
Koppelen we de data uit de verschillende standaardpakketten om een overkoepelend beeld te krijgen.
Maken we gebruik van speciale (analyse)software om uit de gekoppelde data informatie te halen.
Koppelen en analyseren we zowel interne als externe databronnen.

Datavolwassenheid

4 / 5

Organisatie: Het werken met data binnen onze onderneming...

Wordt gezien als kostenpost.
Wordt gezien als een activiteit die wellicht kosten kan besparen.
Wordt gezien als een activiteit die wellicht waarde in brede zin kan toevoegen.
Is al een onderdeel van de strategie en de dagelijkse sturing van het bedrijf.
Is al een integraal onderdeel van de strategie en dagelijkse sturing van het bedrijf.

Datavolwassenheid

5 / 5

Vaardigheden: Binnen onze onderneming hebben wij...

Geen werknemers die werken met data.
Eén of enkele werknemers die wekelijks werken met data.
Eén of enkele werknemers die dagelijks werken met data.
Eén of enkele werknemers waarvan hun takenpakket volledig bestaat uit werken met data.
Alle benodigde expertise en vaardigheden op het gebied van de data analyse die onze organisatie nodig heeft.